USŁUGI KOMERCYJNE

Z usług prywatnych świadczonych przez CENTRUM MEDYCZNE RODZINA S.P. Z O.O. można skorzystać w następujących placówkach:


Godz. otwarcia: 8:00 - 20:00

 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

tel. +48 24 367 50 66

tel. +48 24 367 50 67

- PORADNIA CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ - PRACOWNIA ENDOSKOPII - PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA - PORADNIA ONKOLOGICZNA - PORADNIA CHIRURGI ONKOLOGICZNE

REHABILITACJA LECZNICZA

tel. +48 24 367 69 65

REHABILITACJA

tel. +48 660 184 488

Godz. otwarcia: 10:00-17:00