PREWENCJA RENTOWA ZUS


Od stycznia 2016 r. Centrum Medyczne Rodzina realizuje zadania AMBULATORYJNEJ REHABILITACJI LECZNICZEJ W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Celem rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. W realizacji programu priorytetem jest jak najwcześniejsze skierowanie osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego, ponieważ im wcześniej rozpoczęta zostanie rehabilitacja, tym lepsze efekty można uzyskać.

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób:

      • ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,
      • uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
      • pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

                    Więcej informacji na stronie www.zus.pl w zakładce Prewencja Rentowa

PROGRAM REHABILITACJI LECZNICZEJ W SCHORZENIACH NARZĄDU RUCHU PROWADZONEJ W SYSTEMIE AMBULATORYJNYM

1. Rehabilitacja odbywa się w przychodni Centrum Medycznego Rodzina w Płocku, przy ulicy Otolińskiej  8

2. Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni robocze

2. Budynek wyposażony jest w windę osobową

3. Do prowadzenia rehabilitacji przeznaczone są gabinety i sala rekreacyjno-wypoczynkowa

4. Pacjenci podlegają wstępnemu i końcowemu badaniu lekarskiemu oraz badaniu kontrolnemu 2 razy w trakcie pobytu

5. Podczas pobytu pacjentów w ośrodku zapewniony jest dostęp opieki lekarskiej, pielęgniarskiej oraz psychologicznej

6. Program rehabilitacji rozpoczyna się o godz. 8.30 i trwa do 5 godzin zegarowych

7. Pacjenci mają możliwość korzystania z basenu do ćwiczeń przy ulicy Themersonów 1 ( Jagielonka ) i z komory kriogenicznej przy ulicy Chemików 7 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji.