OFERTA DLA FIRM

 
MEDYCYNA PRACY

Badanie z zakresu medycyny pracy to badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na jego stan zdrowia.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593)

„Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok”.

Świadczenia prowadzone w zakresie medycyny pracy:

 • wykonywanie badań wstępnych kandydatów na pracowników,

 • wykonywanie badań okresowych i konrolnych,

 • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,

 • monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet,

 • prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza występowania chorób zawododowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy,

 • udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i wydawanie opinii dla komisji powypadkowych,

 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczna opieką medyczną,

 • szczepienia ochronne niezbędne ze względu na wykonywaną pracę-w zależności od warunków pracy i narażeń-zgodnie z przepisami prawa bez kosztu szczepionek,

 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, o ile będą niezbędne do wykonywania przez pracownika pracy na określonym stanowisku.

Badania Medycyny Pracy kończą się wydaniem zaświadczenia w 2 egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz przeznaczony dla pracownika – pracownik bezpośrednio po badaniu otrzymuje zaświadczenie na własne potrzeby

 • drugi egzemplarz przeznaczony dla pracodawcy – egzemplarz dla pracodawcy może zostać odebrany przez pracownika po zakończeniu wizyty

PAKIETY MEDYCZNE
 

Badanie z zakresu medycyny pracy to badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na jego stan zdrowia.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593)

„Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok”.

Świadczenia prowadzone w zakresie medycyny pracy:

 • wykonywanie badań wstępnych kandydatów na pracowników,

 • wykonywanie badań okresowych i konrolnych,

 • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,

 • monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet,

 • prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników a zwłaszcza występowania chorób zawododowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy,

 • udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i wydawanie opinii dla komisji powypadkowych,

 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczna opieką medyczną,

 • szczepienia ochronne niezbędne ze względu na wykonywaną pracę-w zależności od warunków pracy i narażeń-zgodnie z przepisami prawa bez kosztu szczepionek,

 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, o ile będą niezbędne do wykonywania przez pracownika pracy na określonym stanowisku.

Badania Medycyny Pracy kończą się wydaniem zaświadczenia w 2 egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz przeznaczony dla pracownika – pracownik bezpośrednio po badaniu otrzymuje zaświadczenie na własne potrzeby

 • drugi egzemplarz przeznaczony dla pracodawcy – egzemplarz dla pracodawcy może zostać odebrany przez pracownika po zakończeniu wizyty

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji.