DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

 

I. Analityka ogólna:

 1.  Aceton w moczu

 2. Badanie ogólne moczu

 3. Badanie ogólne moczu bez osadu (w przypadku braku zmian na pasku)

 4. Cukier w moczu+aceton

 5. Kał-badanie ogólne

 6. Kał na jaja pasożytów

 7. Krew utajona-kał (bez zachowania diety)

 8. Liczba Addisa

 9. Mikroalbuminuria

 10.  Test Lamblia

II. Hematologia z koagulologią

 1. Morfologia krwi obwodowej+płytki

 2. Morfologia+rozmaz 5-DIFF (automatyczny lub mikroskopowy)

 3. Płytki krwi

 4. OB

 5. Retikulocyty

 6. Hematokryt

 7. Fosfataza alkaliczna w granulocytach

 8. Czas protrombinowy

 9. Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)

 10. Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) korygowany

 11. Fibrynogen

 12. Układ krzepnięcia łącznie (PT, APTT, FIBRYNOGEN)

 13. D-Dimer (ilościowo)

 14. Antytrombina III

 15. Czas krwawienia (pacjent musi przybyć do laboratorium)

 16. * Grupa krwi Rh

 17. ** APTT

 18. ** Oznaczenie czasu trombinowego

 19. ** Oznaczenie czasu potrombinowego

 20. ** Oznaczenie fibrynogenu

III. Diagnostyka anemii i gospodarka żelazem

 1. Ferrytyna

 2. ** Haptoglobina w surowicy

 3. ** Witamina B12 w surowicy

 4. ** Kwas foliowy w surowicy

 5.  TIBC

 6. Transferyna

 7. Żelazo-krzywa wchłaniania

 8. Żelazo w surowicy

IV. Biochemia

 1. ALAT (próba wątrobowa)

 2. AspAT (próba wątrobowa)

 3. Albumina w surowicy

 4. Alfa-amylaza-izoenzym trzustkowy w surowicy

 5. Alfa-amylaza-izoenzym trzustkowy w moczu

 6. Alfa-amylaza w moczu

 7. Alfa-amylaza w surowicy

 8. Amoniak w osoczu

 9. Białko+proteinogram surowicy

 10. Białko całkowite w surowicy

 11. Białko w jednorazowej porcji moczu

 12. Białko w DZM

 13. Bilirubina całkowita

 14. Bilirubina bezpośrednia (glukuronian)

 15. Chlorki w moczu

 16. Chlorki w DZM-wydalanie

 17. Cholesterol całkowity

 18. CPK-kinaza fosfokreatynowa

 19. CK-MB (masa)

 20. CRP

 21. Fosfataza alkaliczna

 22. Fosforany w surowicy

 23. Gazometria

 24. GGTP (gamma-GT)

 25. Glikol w surowicy

 26. Glukoza w surowicy lub osoczu

 27. Glukoza we krwi pełnej (z palca)

 28. Glukoza test tolerancji OGGT (2 oznaczenia)

 29. Glukoza test po posiłkowy (2 oznaczenia)

 30. Glukoza-dobowy profil glikemii (7 oznaczeń)

 31. Glukoza w moczu

 32. Hemoglobina glikolowana (HBA1C)

 33. Hemoglobina osoczowa

 34. Jonogram (Na, K)

 35. Jonogram (NA, K, Cl)

 36. Jonogram pełny (Na, K, Cl, Ca, Mg, foforany)

 37. Kreatynina w surowicy

 38. Kreatynina w pierwszym porannym moczu

 39. Kreatynina w DZM-wydalanie

 40. Kwas mlekowy

 41. Kwas moczowy w surowicy

 42. Kwas moczowy w moczu

 43. LDH w surowicy

 44. LDH w płynie z opłucnej

 45. Lipidogram (CHOL+CHOL-HDL+CHOL-LDL+TG)

 46. Magnez w surowicy

 47. Mocznik w surowicy

 48. Posiew

 49. Potas w surowicy

 50. Sód w surowicy

 51. Sód w spontanicznie oddanym moczu

 52. Troponina

 53. Triglicerydy

 54. Wapń całkowity w surowicy

 55. Wapń w moczu

V. Hormony

 1. Estradiol

 2. FSH

 3. HCG

 4. LH

 5. Progesteron

 6. Prolaktyna (PRL)

 7. Testosteron

 8. Kortyzol w surowicy

 9. P-ciała anty-TG

 10. P-ciała anty-TPO

 11. TSH

 12. Wolne T3 (fT3)

 13. Wolne T4 (fT4)

VI. Markery nowotworowe i osteoporozy

 1. CA-125

 2. CEA

 3. PSA

VII. Leki i środki uzależniające

 1. ** Kwas walproinowy

VIII. Immunoglobuliny

 1. IgA

 2. IgG

 3. IgM

 4. Immunoglobuliny (IgA+IgG+IgM)

 5. IgE całkowite

IX. Inne

 1. Odczyn WR

 2. Borelioza IgG

 3. Borelioza IgM

 4. Wit. D12

 5. Test glukozowy

 6. TOXO IgG

 7. TOXO IgM

 8. Anty-HBs

 9. Anty-HCV

 10. HIV

 11. PT, INK

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji.