USŁUGI KOMERCYJNE

CENTRUM MEDYCZNE RODZINA Z O.O.

CENTRUM MEDYCZNE RODZINA Spółka S.C.

1. KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE:

konsultacja chirurgii ogólnej
konsultacja chirurgii onkologicznej
konsultacja onkologiczna
konsultacja neurochirurgiczna
konsultacja urazowo-ortopedyczna
konsultacja wad postawy
konsultacja gastroenterologiczna
konsultacja reumatologiczna
konsultacja neurologa dziecięcego
konsultacja internistyczna
konsultacja pediatryczna

2. USG

USG przezciemiączkowe

3. RTG

zdjęcie klatki piersiowej
zdjęcie klatki piersiowej boczne
zdjęcie kręgosłupa szyjnego
zdjęcie kręgosłupa piersiowego
zdjęcie kręgosłupa AP w poz. stojącej-1 klisza
zdjęcie kręgosłupa AP w poz. stojącej-2 klisze
zdjęcie kręgosłupa czynnościowe lub skosy
zdjęcie kości krzyżowej i ogonowej
zdjęcie twarzoczaszki
zdjęcie zatok
zdjęcie nosogardła
zdjęcie oczodołów
zdjęcie czaszki
zdjęcie kości nosowych
zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych
zdjęcie żuchwy skośne
zdjęcie mostka
zdjęcie żeber
zdjęcie obojczyka
zdjęcie łopatki
zdjęcie stawu barkowego-1 projekcja
zdjęcie kości ramiennej
zdjęcie stawu łokciowego
zdjęcie kości przedramienia
zdjęcie reki-2 projekcje
zdjęcie rąk porównawcze
zdjęcie nadgarstka-2 projekcje
zdjęcie palca
zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych
zdjęcie stawów biodrowych
zdjęcie stawu biodrowego osiowe
zdjęcie miednicy
zdjęcie kości udowej
zdjęcie stawu kolanowego
zdjęcie kości podudzia
zdjęcie stawu skokowego
zdjęcie stóp porównawcze
zdjęcie stopy-2 projekcje
zdjęcie kości piętowej-1 projekcja
zdjęcie przeglądowe jamy brzuszne

4. TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ ESWT

seria 3 zabiegów

5. BIOPSJA

6. ZABIEGI CHIRURGICZNE Z BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM

7. ZAMYKANIE ŻYLAKÓW POPRZEZ WSTRZYKIWANIE PIANKI

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

I. Analityka ogólna:
1. Aceton w moczu
2. Badanie ogólne moczu
3. Badanie ogólne moczu bez osadu (w przypadku braku zmian na pasku)
4. Cukier w moczu+aceton
5. Kał-badanie ogólne
6. Kał na jaja pasożytów
7. Krew utajona-kał (bez zachowania diety)
8. Liczba Addisa
9. Mikroalbuminuria
10. Test Lamblia
II. Hematologia z koagulologią
1. Morfologia krwi obwodowej+płytki
2. Morfologia+rozmaz 5-DIFF (automatyczny lub mikroskopowy)
3. Płytki krwi
4. OB
5. Retikulocyty
6. Hematokryt
7. Fosfataza alkaliczna w granulocytach
8. Czas protrombinowy
9. Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
10. Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) korygowany
11. Fibrynogen
12. Układ krzepnięcia łącznie (PT, APTT, FIBRYNOGEN)
13. D-Dimer (ilościowo)
14. Antytrombina III
15. Czas krwawienia (pacjent musi przybyć do laboratorium)
16. * Grupa krwi Rh
17. ** APTT
18. ** Oznaczenie czasu trombinowego
19. ** Oznaczenie czasu potrombinowego
20. ** Oznaczenie fibrynogenu
III. Diagnostyka anemii i gospodarka żelazem
1. Ferrytyna
2. ** Haptoglobina w surowicy
3. ** Witamina B12 w surowicy
4. ** Kwas foliowy w surowicy
5. TIBC
6. Transferyna
7. Żelazo-krzywa wchłaniania
8. Żelazo w surowicy
IV. Biochemia
1. ALAT (próba wątrobowa)
2. AspAT (próba wątrobowa)
3. Albumina w surowicy
4. Alfa-amylaza-izoenzym trzustkowy w surowicy
5. Alfa-amylaza-izoenzym trzustkowy w moczu
6. Alfa-amylaza w moczu
7. Alfa-amylaza w surowicy
8. Amoniak w osoczu
9. Białko+proteinogram surowicy
10. Białko całkowite w surowicy
11. Białko w jednorazowej porcji moczu
12. Białko w DZM
13. Bilirubina całkowita
14. Bilirubina bezpośrednia (glukuronian)
15. Chlorki w moczu
16. Chlorki w DZM-wydalanie
17. Cholesterol całkowity
18. CPK-kinaza fosfokreatynowa
19. CK-MB (masa)
20. CRP
21. Fosfataza alkaliczna
22. Fosforany w surowicy
23. Gazometria
24. 20
25. GGTP (gamma-GT)
26. Glikol w surowicy
27. Glukoza w surowicy lub osoczu
28. Glukoza we krwi pełnej (z palca)
29. Glukoza test tolerancji OGGT (2 oznaczenia)
30. Glukoza test po posiłkowy (2 oznaczenia)
31. Glukoza-dobowy profil glikemii (7 oznaczeń)
32. Glukoza w moczu
33. Hemoglobina glikolowana (HBA1C)
34. Hemoglobina osoczowa
35. Jonogram (Na, K)
36. Jonogram (NA, K, Cl)
37. Jonogram pełny (Na, K, Cl, Ca, Mg, foforany)
38. Kreatynina w surowicy
39. Kreatynina w pierwszym porannym moczu
40. Kreatynina w DZM-wydalanie
41. Kwas mlekowy
42. Kwas moczowy w surowicy
43. Kwas moczowy w moczu
44. LDH w surowicy
45. LDH w płynie z opłucnej
46. Lipidogram (CHOL+CHOL-HDL+CHOL-LDL+TG)
47. Magnez w surowicy
48. Mocznik w surowicy
49. Posiew
50. Potas w surowicy
51. Sód w surowicy
52. Sód w spontanicznie oddanym moczu
53. Troponina
54. Triglicerydy
55. Wapń całkowity w surowicy
56. Wapń w moczu
V. Hormony
1. Estradiol
2. FSH
3. HCG
4. LH
5. Progesteron
6. Prolaktyna (PRL)
7. Testosteron
8. Kortyzol w surowicy
9. P-ciała anty-TG
10. P-ciała anty-TPO
11. TSH
12. Wolne T3 (fT3)
13. Wolne T4 (fT4)
VI. Markery nowotworowe i osteoporozy
1. CA-125
2. CEA
3. PSA
VII. Leki i środki uzależniające
1. ** Kwas walproinowy
VIII. Immunoglobuliny
1. IgA
2. IgG
3. IgM
4. Immunoglobuliny (IgA+IgG+IgM)
5. IgE całkowite
IX. Inne
1. Odczyn WR
2. Borelioza IgG
3. Borelioza IgM
4. Wit. D12
5. Test glukozowy
6. TOXO IgG
7. TOXO IgM
8. Anty-HBs
9. Anty-HCV
10. HIV
11. PT, INK

PRACOWNIA FIZJOTERAPII

1. Hydroterapia:
Masaż wirowy kończyn górnych/kończyn dolnych
2. Krioterapia miejscowa

NZOZ Centrum Medyczne RODZINA
USG przezciemiączkowe – 140zł